ΤΥΠΟΣ 5

ΤΥΠΟΣ 5

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν.165(Ι)/2002)


ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

Αρ. Αίτησης ……………………………

 

Ο/Η δικηγόρος ……………………………………………… από

την ……………………….. διορίζεται δυνάμει απόφασης του (αναφέρατε το Δικαστήριο) ……………………………………. ημερομηνίας ……………………… και Πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε στις ………………… υπέρ του (αναφέρατε το όνομα του / της δικαιούχου) …………………………….

 

 

Εκδόθηκε την …………………………………… από το

 

 

Υπ.( Πρωτοκολλητής)