ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με ΄Εργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 (57(I)/2009)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ