ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας και των Λειτουργιών του Ελέγχου της Υγιεινής του Κρέατος από το Δημοτικό Σφαγείο Πάφου στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Νόμος του 2003 (13(I)/2003)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ