ΜΕΡΟΣ V ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Έσοδα Επιτροπής

20. [Διαγράφηκε]
Οικονομικό έτος, λογαριασμοί, απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός της Επιτροπής

21. [Διαγράφηκε]