ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Καταργήσεως των περί Καταργήσεως Ορισμένων Χωριτικών Επιτροπών Νόμων του 1989 έως (Αρ. 2) του 1990 Νόμος του 1991 (202/1991)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ