ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ίδρυσις Προσωρινών Θέσεων) Νόμος του 1981 (33/1981)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ