o III I
o

10.-(1) ovv v v o vo o, ov-

() v o v oov v, v v ov, ov o v v ov, o o v oov vv

() v o, , o v v ovo ov vv v vv oo v v

() v ovo v o o vv o v o, o, v v o

() v o v v v, v vv v v oov ovv vv

() v v v ov ov, v v v v o vo ooo o o

() v o ov ov v o vovo ov v v v vv v v o o ovo v o .

(2) o oo o o (1) ov, ovv v v o vo o, v o v vv v o, v ov, oo o o oo vov ov voo o oo, ovo v vv ovv v, o v v ov v v o o (1) vvv v vv ov ov-

() v o, o, o, , , v, , , v, ovo vv vov ov, v o, o, o, , , ovo v, o o v, o, v oo

() v v v o o v vv, o ov v v o v v , oo o, o o, oo, oo ov, o v ov ovv vv ' ovo v v v

() v v v ov ooo vo ovo ' ov o -

(i) v oov, v, ov, vov, vv, vv, v ov vv v

(ii) v ov, v, v, ov ov, v ov ov v vov v v

(iii) v ov v

(iv) v oov v v

() , , / ,

() v v o oo v ov ovv v ov vv v oovo v

() v v v o o

() v vv v oov v, v o oo, v v v v o, vo v v vvvv v v vv ov ov, ovv, vv ovv v , v o v vv o oo v v ov ooo vo

() v , o ovo vv , o oo oo, vov ov v o oo

() v ovo v ov oov ov v, ov v v ov vv ov v vov v, o ov v v vov o o o, v o v v, v ov, v ov vvv v o

() v v vv v ov, vov v v v v ov ooo vo ovo

() v oo, v, vo oovo v vov v v v

() v v , vov v o v v v v ov oovv ' oo o oo o o o o ooo oo, vov o, vo v, v vv ovv v v, v v v vv

() v ovo v v v v v ov oovv ' v o ooo o oov ' o v v v o ov oov

() v ovv v v v vov vo o ovo ov vo:

o o v oov vv ov o oo oo

() v v , v ov v v v ovo ov vv v o v v v v ov

() v o v v v ov vv oov v, ov, v ov v v oo v v oov ooo o oo v ov v

() v , o, voo, o, v o ov ov v ooovv ' o oo vv v ov v v v v v oov

() v oo v v v o v ov v ov , ' ov o v o oo oo.

(3) v o v v v v (1) (2), o vv ov vv o o vv ov vv o oovo ov v v ov vv o v v v o o vo vovv vv ovo voo ov ov ' v v v v v o vo, ' ov ov, vo, ' v o ' ov oov o ov oov voo oov v ov o.

(4) o ov oov v, o oovo v o, v o o, ooo o vv v v v o o ov ov o oo oov v o o (3) o vo o v v v o ovv oov.

10. , -

(), 16, ,

() ,

.

o o

11. ov v v v oov ov v o v o o o v vo v o .

o v vv

12.-(1) v v v oov o o vo o oo oo o, v v o o v ov v vv v v v, o v, ooov, oov, v .

(2) v v v v v ov o v ooo ' vovo vo voovo o oo.

v v

13. v ovv v ov o oo oo v v vov .

o oo v o v v

14.-(1) o v, v o v o ov o v o o o vo o, ' ov o v vv v oov v o v ov o oo ov o ov ov( o v oo o ov o.

(2) v o o o v v v ov , oo v, o oo oo, v vv ov, vv v vv ov, v o v vv vo v o v oov v o ov ' o o ov ov.

(3) v ov v o v, v v o v v v o, v v o oov v v o vv ov o v o o vvo v.

(4) o v v o o o ov oov, vov o oo o o o ov oov o o oov. o v vov o o ov ov o v vov.

(5) v v o o oo o o v o o (4), o ov oov ov v oov v v v v oo v oov ov ov.

(6) v v o v o o (5) o oo oo oo v oov ov ov-

() v, v ov v o oo v v oov oov, ov ov vv ovv( o ov ov, v vov o vo oo o, v v v o ovov v

() v ov, v o oo v v oov oov, ov vv ov v, v vov o vo oo o v v

() o v o o oo vv v ovv vvv ov vo o o.

(7) o ov oov ov vo o o v ooo v oov ov v o o (5)͘ ooo v o ooo oo o ov v v v vovv v o ooov vv v v o o ov oov v v , v o v , v v oo, ovo v v ' ov o v v ov ov vv v v ov vv v v oo v oov, v o o vv .

o oo oo v o v

15.-(1) o ov oov ov , o o o ov o o v vv ov o o ov ov v v o ov v o ooov v o o , o oovo v ov o, v o v v o vov v vov v o v v o o o o ov ooo oov o o vo vo v v o.

(2) oo o o o oo o ooov v o v o o (1) o o o oov oo vo v v o v voo o v vov o ov vov o ov , v o oov v vov o v oov, o ov v v ov ov v o ooo v o oo oo.

(3) v o o ooo o oo oo, v v v v v ov v v oov ov vv.