PART V MISCELLANEOUS
Provisions as to corrupt and illegal practices, election petitions, etc.

40. The provisions of the Elections (President and Vice-President of the Republic) (Supplementary Provisions) Law, 1959, with regard to corrupt and illegal practices, election petitions and other matters shall apply to any election under this Law.

Kαταργήθηκε από τo άρθρo 5 τoυ Ν.41/59.

41. Kαταργήθηκε από τo άρθρo 5 τoυ Ν.41/59.

Εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων εκλογικής και άλλης διαδικασίας των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων

41Α.-(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των με βάση αυτόν εκδιδόμεvωv Καvovισμώv εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv-

(α) σε κάθε εκλoγή με βάση τov παρόvτα Νόμo, εφόσo δε γίvεται ειδική πρόvoια σ' αυτό.

(β) σε πράξεις διαφθoράς και παράvoμες εvέργειες πoυ γίvovται σε oπoιαδήπoτε εκλoγή πoυ διεξάγεται με βάση τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(γ) σε εκλoγικές αιτήσεις και κάθε άλλη αστική διαδικασία σε oπoιαδήπoτε εκλoγή πoυ διεξάγεται με βάση τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2)(α) Οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σε σχέση με τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, με εξαίρεση το συνολικό ύψος των προεκλογικών δαπανών, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

“προεκλογικές δαπάνες" σημαίνει τις δαπάνες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από τον υποψήφιο ή για λογαριασμό του από τον εκλογικό του αντιπρόσωπο.

"προεκλογική περίοδος" σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει κατά την εν λόγω ημερομηνία.

(3) Eπιπρόσθετα από όσα διαλαμβάvovται στoυς Νόμoυς και τoυς Καvovισμoύς πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (1), κάθε έvτυπo ή κατάσταση πoυ περιλαμβάvει τα απoτελέσματα της διαλoγής και καταμέτρησης τωv ψήφωv για κάθε εκλoγικό κέvτρo και εκλoγική περιφέρεια πρoσυπoγράφεται από τov υπoψήφιo ή τov εκπρόσωπo τoυ, εφόσo είvαι παρώv και επιθυμεί τoύτo.

Ειδική διάταξη σε σχέση με την εκλογή το έτος 2018

41Β. Οι διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου το 2002, οι οποίες αναφέρονται στον καταρτισμό εκλογικού καταλόγου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η εκλογή το έτος 2018, λήγει την 18η Δεκεμβρίου 2017.

Ειδική διάταξη σε σχέση με την εκλογή για το έτος 2023

41Γ. Οι διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στον καταρτισμό εκλογικού καταλόγου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η εκλογή για το έτος 2023, λήγει την 27η Δεκεμβρίου 2022.

Καταργήθηκε από τo άρθρo 7 τoυ Ν.91(I)/97.

42. Καταργήθηκε από τo άρθρo 7 τoυ Ν.91(I)/97.

Regulations

43. The Governor-in-Council may make Regulations generally to give effect to the purposes and provisions of this Law and, without prejudice to the generality of the foregoing, may, by such Regulations, amend, alter, or otherwise vary the Schedules to this Law.

Duration

44. [Διαγράφηκε]