Καταρτισμός νέου Πίνακα

12. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα διορισθούν ή προαχθούν ή διαγραφούν και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα αρχίζει εκ νέου.