Διεκδίκηση διοικητικού προστίμου με αγωγή

20. Κάθε οφειλόμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ποσό διοικητικού προστίμου δύναται να διεκδικηθεί ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.