Αποζημίωση

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, η οποία αποτελεί όρο της σύμβασης εργασίας που υπογράφεται από τον Υπουργό εκ μέρους της Δημοκρατίας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.