Μέγιστο ύψος ποδηλάτου

7. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα, είναι τέτοιου ύψους και τέτοιας κατασκευής ώστε το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό να έχει τον πλήρη έλεγχο και να μπορεί σε κάθε δεδομένη στιγμή να το χειρίζεται αποτελεσματικά.