Χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών

13. Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κάτω από την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών δυνάμει των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.