Ελάχιστος εξοπλισμός ποδηλάτου

5. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα, διαθέτει:

(α) Δύο (2) ανεξάρτητα συστήματα φρένων, τα οποία το ένα λειτουργεί επί του εμπρόσθιου τροχού και το άλλο επί του οπίσθιου τροχού του ποδηλάτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τρίκυκλου, τετράκυκλου ή άλλου τύπου ποδηλάτου, τούτο κατά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία ή την κατασκευή ή τη συναρμολόγησή του φέρει σύστημα ή συστήματα φρένων ικανού ή ικανών να το ακινητοποιούν σε εύλογη απόσταση από τo σημείο ενεργοποίησής τους.

(β) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και μέχρι και της ανατολής του ήλιου φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένο μόνιμα ή προσωρινά στο πρόσθιο του μέρος, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, φανός λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένος στην κεφαλή ή σε ειδικό κράνος ή σε καπέλο του ποδηλάτη θεωρείται ότι συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι αυτός είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

(γ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου, φανό σταθερού ή αναλάμποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο του μέρος, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, δεν αποκλείεται η τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος του ποδηλάτου ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώματος, πρόσθετα προς το φανό.

(δ) ανακλαστήρες τοποθετημένους με τρόπο ώστε να αντανακλούν το φως προς τις δυο (2) πλευρές του ποδηλάτου.

(ε) ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου, κατάλληλο ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση, αλλά να μη φέρει οποιαδήποτε άλλη ηχητική προειδοποιητική συσκευή:

Νοείται ότι, τα ποδήλατα δρόμου εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε).

(στ) ελαστικά σε καλή κατάσταση, τέτοια που να εξασφαλίζουν ικανοποιητική πρόσφυση στο οδόστρωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος κινείται το ποδήλατο.