Διασταύρωση μηχανοκίνητου οχήματος από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

15. Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, είτε με σκοπό να εισέλθει σε οδό που συμβάλλει στην οδό που κινείται ή να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου, κινείται στον αντικειμενικά συντομότερο χρόνο και παρέχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στην ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να τη διασταυρώσει.