Κίνηση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο

17.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος οδηγεί εξ ανάγκης το όχημά του μέσα στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, παρέχει απόλυτη προτεραιότητα σε ποδηλάτη που τυχόν κινείται σε αυτόν, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν κινηθεί στον ποδηλατόδρομο.

(2) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ποδηλατόδρομο για να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή άλλο χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν του ποδηλατόδρομου, αναμένει την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ποδηλατόδρομο, παραχωρώντας σε αυτόν προτεραιότητα πριν οδηγήσει το όχημά του μέσα στο χώρο του ποδηλατόδρομου.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ή διασχίζει για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο, αναμένει την ασφαλή διέλευση κάθε ποδηλάτη και κάθε πεζού που κινείται σε αυτό, παρέχοντας προς αυτούς προτεραιότητα, αποκλείοντας κίνηση του μηχανοκίνητου οχήματός του που ανακόπτει την ελεύθερη πορεία οποιουδήποτε από αυτούς.

(4) Σε κάθε περίπτωση κίνησης ή πρόθεσης κίνησης μηχανοκίνητου οχήματος στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) απαγορεύεται η από μέρους του οδηγού χρήση οποιουδήποτε ηχητικού οργάνου ή οποιασδήποτε ηχητικής συσκευής, εκτός αν τούτο κριθεί απόλυτα αναγκαίο υπό τις περιστάσεις, για σκοπούς προστασίας πεζών ή / και ποδηλατών:

Νοείται ότι, ο οδηγός ασθενοφόρου ή αστυνομικού ή πυροσβεστικού μηχανοκίνητου οχήματος δύναται να χρησιμοποιήσει ηχητικό όργανο ή ηχητική συσκευή, για σκοπούς ειδοποίησης ποδηλάτη ή πεζού που κινείται στον ποδηλατόδρομο αναφορικά με την εν λόγω πρόθεσή του να κινηθεί στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος.

(5) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να οδηγήσει το όχημά του σε έδαφος που έχει χαρακτηριστεί ως ποδηλατική διαδρομή προσαρμόζει καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω οδήγησης την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του και επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, υπό τις περιστάσεις, για προστασία κάθε ποδηλάτη που πιθανό να χρησιμοποιεί την ποδηλατική διαδρομή.