Τήρηση αριστερής πλευράς του δρόμου

9. Ποδηλάτης που διακινείται σε δρόμο, κινείται στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο του δρόμου σύμφωνα με την πορεία του ή στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης είναι ελεύθερος να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο δρόμου ή λωρίδας κυκλοφορίας αν αυτό-

(α) Απαιτείται από τις ανάγκες της διακίνησής του, εφόσον τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

(β) είναι άλλως πως αναγκαίο για την ασφάλειά του.