Βάρος της απόδειξης

7. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έμπορος.