Δυνατότητα επικοινωνίας με το διοργανωτή μέσω του πωλητή

14. Ο ταξιδιώτης στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί, δύναται να απευθύνει μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση του πακέτου απευθείας στον πωλητή μέσω του οποίου το αγόρασε, και ο πωλητής διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες στο διοργανωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

Νοείται ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με προθεσμίες ή περιόδους παραγραφής, η παραλαβή μηνύματος, αιτήματος, ή καταγγελίας που αναφέρεται στο άρθρο αυτό από τον πωλητή, θεωρείται ως παραλαβή από το διοργανωτή.