Δυνατότητα μετάθεσης της ώρας αγώνα ή αναβολής της διεξαγωγής του

18. Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής σαφείς πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης, η Επιτροπή ενημερώνει την οικεία διοργανώτρια ομοσπονδία και εισηγείται την μετάθεση της ώρας του συγκεκριμένου αγώνα ή την αναβολή της διεξαγωγής του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης της οικείας διοργανώτριας ομοσπονδίας με τις διαγωνιζόμενες ομάδες.