Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης.

(2) Τα παράγωγα της κάνναβης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), «παράγωγα της κάνναβης» σημαίνει προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής, που προέρχονται από διαφορετικής φύσης προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία και περιλαμβάνει τις ίνες και τα υπολείμματα της επεξεργασίας της κάνναβης, το λάδι και το αλεύρι από τους σπόρους της κάνναβης, κάνναβη σε τρόφιμα και ποτά ή άλλα παράγωγα της κάνναβης.