Δείγματα

8.-(1) Σε περίπτωση παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης, οι Επιθεωρητές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους και λαμβάνουν δείγματα στα κατάλληλα στάδια, όπως αυτά καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Δείγματα που λήφθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή άλλης κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω κανονισμού πράξης δύναται να αναγνωρίζονται από την Αρμόδια Αρχή ως ληφθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων διεξάγεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το ίδιο κρατικό ή ιδιωτικό χημείο, για εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή σε άλλη κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω κανονισμού πράξη.