Μέτρα διασφάλισης

17.-(1) Εάν διαπιστωθεί ότι η παραγωγή ή η εμπορία οποιασδήποτε ποικιλίας βιομηχανικής κάνναβης, εγγεγραμμένης στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, ενέχει κινδύνους για τη διεξαγωγή παράνομων ενεργειών, ο Υπουργός, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, απαγορεύει την παραγωγή και εμπορία της εν λόγω ποικιλίας στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, που δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του 0,2%.