Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

70. Μέλος του Στρατού, το οποίο απέβαλε τη στρατιωτική του ιδιότητα με οποιοδήποτε τρόπο, δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όμως διαδικασία που τυχόν έχει αρχίσει εναντίον του συνεχίζεται και μετά τη λύση της στρατιωτικής του ιδιότητας.