Ποινική δίωξη

71. Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μέλους του Στρατού, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον του πειθαρχική δίωξη για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.