Πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη

72. Μέλος του Στρατού, που διώχθηκε για ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχο, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό αδίκημα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.