Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών του Στρατού

50. Όλα τα μέλη του Στρατού καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα τους δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς του 2000 έως 2013.