Στρατός της Δημοκρατίας

4. Η Δημοκρατία διαθέτει Στρατό, που είναι γνωστός ως Στρατός της Δημοκρατίας.