Βαθμοί των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

15. Οι βαθμοί των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών του Στρατού, οι συντομογραφίες τους και η αντιστοιχία τους μεταξύ των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.