ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ, ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Άρθρα 21 και 36)

1. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πιστοποιητικού, €1.800.

2. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Διπλώματος, €2.500

3. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, €4.000.

4. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors), €5.500.

5. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ, €7.000.

6. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, €8.500.

7. Ιδρυματική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων €17.000 κατά Τμήμα.

8. Τμηματική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων €13.500 κατά Τμήμα.

9. Ιδρυματική Αξιολόγηση άλλων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, €10.000.

10. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου πτυχίου (Bachelors), το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €8.000.

11. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου Μάστερ, το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €10.000.

12. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου Διδακτορικού, το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €12.000.