Απαγορευμένη διαφήμιση

93. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.