Απαγόρευση τοποθέτησης αυτόματων ταμειακών μηχανών εντός των εγκαταστάσεων του καζίνου

41.-(1) Ο διαχειριστής δεν τοποθετεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να τοποθετήσει αυτόματη ταμειακή μηχανή εντός του χώρου διεξαγωγής παιγνίων καζίνου:

Νοείται ότι, δεν απαγορεύεται στο διαχειριστή ή σε άλλο πρόσωπο, η τοποθέτηση αυτόματων ταμειακών μηχανών σε άλλες τοποθεσίες εντός του καζίνου θερέτρου.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.