Πινακίδες που περιέχουν τους κανόνες παιγνίων και τα επιτρεπτά στοιχήματα

49.-(1) Ο διαχειριστής πρέπει να αναρτά σε εμφανές μέρος του καζίνου πινακίδα, η οποία να αναφέρει το χώρο και/ή τον τρόπο που οι πελάτες δύνανται να ενημερώνονται για τους κανόνες των παιγνίων τα οποία παίζονται στο καζίνο, τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής πληρώνει τους πελάτες για κερδοφόρα στοιχήματα και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους για κάθε παιγνιομηχάνημα.

(2) Ο διαχειριστής πρέπει να παραθέτει σε εμφανές μέρος σε κάθε τραπέζι παιγνίου, πινακίδα η οποία καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό για στοιχήματα στο συγκεκριμένο τραπέζι.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.