Μέθοδοι εξαπάτησης

71.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή πελάτης καζίνου να μετέρχεται μεθόδους εξαπάτησης κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου ή κατά τη χρήση παιγνιομηχανήματος ή εξοπλισμού παιγνίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εξαπάτηση» σημαίνει τη χρήση μεθόδων για την αλλοίωση του στοιχείου της τύχης, της μεθόδου επιλογής ή των κριτηρίων τα οποία καθορίζουν -

(α) Το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(β) τη συχνότητα πληρωμής σε παίγνιο καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(γ) την αξία ενός στοιχήματος· ή

(δ) την αξία πίστωσης στοιχήματος.

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του παρέχει βοήθεια ή τον παρακινεί να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί επιπρόσθετα και λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας από την Αρχή εναντίον τους.