Υποχρεώσεις ερανιστών

17. Σε περίπτωση διεξαγωγής οδικού εράνου, οι ερανιστές δεν θα διεξάγουν τον έρανο στα φώτα τροχαίας, δεν θα εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση, δεν θα παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζουν ή ασκούν πίεση ή δεν θα προκαλούν οποιαδήποτε ενόχληση σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο.