Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες

8. Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες, όταν ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, θα φέρουν έγγραφα και θα τηρούν ειδικά προληπτικά μέτρα τα οποία καθορίζονται για τέτοια πλοία από διεθνείς συμφωνίες.