Δικαιώματα προστασίας της Δημοκρατίας

10.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί να παίρνει σειρά απαραίτητων μέτρων για να παρεμποδίζει τη διέλευση από τα χωρικά της ύδατα, όταν αυτή δεν είναι αβλαβής.

(2) Στην περίπτωση των πλοίων που προσεγγίζουν στα εσωτερικά ύδατα ή επισκέπτονται τις λιμενικές διευκολύνσεις έξω από τα εσωτερικά ύδατα, η Δημοκρατία έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίζει κάθε παράβαση των όρων στους οποίους υπόκειται η άδεια εισόδου αυτών των πλοίων στα εσωτερικά ύδατα ή μια τέτοια επίσκεψη.

(3) Η Δημοκρατία μπορεί, να αναστέλλει προσωρινά σε καθορισμένες περιοχές των χωρικών της υδάτων την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων, περιλαμβανομένων και των οπλικών ασκήσεων, αν μια τέτοια αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας της. Μια τέτοια αναστολή θα ισχύει μόνο αφού έχει ανακοινωθεί προσηκόντως.