Τήρηση Μητρώου

4.(1) Ο Υπουργός Άμυνας τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των κληρωτών και έφεδρων στρατεύσιμων προσώπων που διετέλεσαν αιχμάλωτοι πολέμου.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμαχων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου.