Αναγνώριση της προσφοράς των αιχμαλώτων πολέμου του 1974

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζεται ως προσφορά για την ελευθερία στην Κυπριακή Δημοκρατία η αιχμαλωσία ή ομηρία του 1974 από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής.