Ανάκτηση του ποσού δημόσιου βοηθήματος μετά το θάνατο του λήπτη

27.-(1) Οποιοδήποτε ποσό δημόσιου βοηθήματος που καταβλήθηκε σε δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο, μπορεί να ανακτάται από την περιουσία του, εάν δεν έχει εξαρτώμενά του πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή.

(2) Στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας λήπτης έχει εξαρτώμενά του πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή και η μοναδική περιουσία που κατέλειπε είναι η οικία στην οποία αυτά διαμένουν, δε διεκδικείται ανάκτηση του δημόσιου βοηθήματος που χορηγήθηκε στον αποβιώσαντα νοουμένου ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες.

(3) Στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας λήπτης έχει εξαρτώμενά του πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή και καταλείπει περιουσία πέραν της οικίας στην οποία αυτά διαμένουν, το δημόσιο βοήθημα που του παραχωρήθηκε θα ανακτάται από την περιουσία αυτή, μέχρι του ποσού που τα εξαρτώμενά του πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή δικαιούνται να έχουν ως αποταμιεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.