Ποινές για παράλειψη συντήρησης και φροντίδας

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο που επίμονα αρνείται ή παραλείπει να συντηρήσει και να φροντίσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να συντηρήσει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι ο κατηγορούμενος με βάση το παρόν άρθρο θα θεωρείται ότι δε διέπραξε το αδίκημα, εάν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είχε τα μέσα για να συντηρήσει το πρόσωπο το οποίο είχε υποχρέωση να συντηρήσει.