Διατάγματα

14. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει:

(α) τεχνικά πρότυπα, κώδικες πρακτικής ή τεχνικές διαδικασίες, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνίτες οχημάτων σε σχέση με την ανάληψη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών σχετικών με την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν,

(β) ύλη εξετάσεων για απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων,

(γ) κατηγορίες αδειούχων τεχνιτών οχημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να παρακάθονται σε εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συνεχίζει η άδεια τους να βρίσκεται σε ισχύ ή να δύναται να ανανεώνεται, καθώς και την περίοδο αυτών των χρονικών διαστημάτων,

(δ) κατηγορίες αδειούχων τεχνιτών οχημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώνουν παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίοδο αυτών των χρονικών διαστημάτων, καθώς και το αντικείμενο των σεμιναρίων που πρέπει να παρακολουθούνται, και

(ε) εξαρτήματα που δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ως μεταχειρισμένα εξαρτήματα, είτε στο όχημα από το οποίο αφαιρέθηκαν, είτε σε άλλο όχημα.