Συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος, καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται ΅όνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων της σχετικής ειδικότητας:

Νοείται ότι, αδειούχος τεχνίτης οχημάτων με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης δύναται να εγκαθιστά, συντηρεί και επιδιορθώνει συστήματα υγραεριοκίνησης για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και τα οποία αναγράφονται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκινήτων οχημάτων γίνεται μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει βεβαίωση κατάρτισης.