Ανάληψη και διεκπεραίωση συντήρησης και επιδιόρθωσης οχήματος

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 17 του παρόντος Νόμου, συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος της σχετικής ειδικότητας.