Κατάσχεση

16.-(1) Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει δείγματα από το εν λόγω προϊόν, για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

(2) Ο επιθεωρητής δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) οποιοδήποτε προϊόν ή τεκμήριο περιέχει πληροφορίες για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστεί για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία και

(β) οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατόν να υπόκειται σε δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20.