Ειδοποίηση κατάσχεσης

17. Σε περίπτωση κατάσχεσης οποιωνδήποτε προϊόντων ή σχετικών με τα εν λόγω προϊόντα πληροφοριών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16, ο επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν κατασχεθεί και/ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παραθέτοντας τα μέτρα στα οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα ή η ποιότητα των προϊόντων δε θα διαφοροποιηθεί.