Εξεταστικά κέντρα

8.-(1) Τα εξεταστικά κέντρα καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι την εικοστή ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, με σχετική δημοσίευση σε ημερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες και με εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4, (α)(i), καθώς επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(2) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά με επιστολή και συλλογικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν από την εξέταση, για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει:

Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ενημερώνονται για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε μάθημα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.