Λάθη στα δοκίμια

25. Σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.