Δοκιμαστική βαθμολόγηση των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

10.-(1) Πριν από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από μέλη της επιτροπής θεματοθετών του κάθε μαθήματος και δίνονται γραπτώς λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των απαντήσεων του εξεταστικού δοκιμίου.

(2) Πριν από την κανονική βαθμολόγηση των γραπτών δύναται να γίνει δοκιμαστική βαθμολόγηση, κατά την οποία:

(α) επιλέγεται τυχαία αριθμός γραπτών τα οποία φωτοτυπούνται σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και οι βαθμολογητές.

(β) ακολούθως τα αντίγραφα αυτά δίνονται στους βαθμολογητές, τα ίδια για όλους, οι οποίοι τα βαθμολογούν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έδωσε η επιτροπή θεματοθετών,

(γ) όταν τα μέλη της επιτροπή θεματοθετών βεβαιωθούν ότι υπάρχει ομοιόμορφη βαθμολόγηση, τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική διόρθωση των γραπτών.