Υποτροφίες ΙΚΥ Ελλάδας

14.-(1) Με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων των υποψήφιων και τον αριθμό των υποτροφιών κατά επιστημονικό πεδίο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, ετοιμάζεται ο κατάλογος όσων προτείνονται για τις υποτροφίες του ΙΚΥ Ελλάδας.

(2) Για διεκδίκηση υποτροφίας του ΙΚΥ Ελλάδας υποβάλλεται αίτηση, σε ειδικό έντυπο, όπως εκάστοτε καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση με την οποία κοινοποιείται η προσφορά υποτροφίας.